Otomasyon

Image 04

Su - Atıksu Tesisleri İçin Çözümlerimiz

  • Demineralize su hazırlama otomasyonu: Düşük tuzluluk yada düşük iletkenlik gerektiren prosesler için su filtrelerden geçirilir ve içindeki mineraller çökertilir.
  • Atık su arıtma otomasyonu: Endüstriyel tesislerde kullanılan proses sularının geri kazanımını sağlamak yada çevreye verilen zararı engellemek için proses suları arıtma işleminden geçer
  • Kondensat arıtma otomasyonu: Enerji santrallerinin tribünlerinde ihtiyaç duydukları proses suyundaki korozif kirliliklerin ve ağır metallerin sudan uzaklaştırılarak suyun kalitesinin yükseltilmesi sağlanır.
cs