Otomasyon

Image 04

Enerji Santralleri İçin Çözümlerimiz

  • Primer frekans kontrolü (PFK): TEİAŞ 2008 yılından sonra şebeke frekansındaki dalgalanmaların önüne geçmek için 50MW ve üzeri elektrik üretimi yapan tesislerde Primer Frekans Kontrolünü zorunlu kılmıştır.
  • Sekonder frekans kontolü (SFK): Primer Frekans Kontrolünün frekans dalgalanmasını dengelemede yetersiz kalması durumunda 100MW ve üzeri elektrik üretimi yapan tesislerde zorunlu olan Sekonder Frekans Kontrolüne geçilir ve tesislerin elektrik üretim kapasiteleri anlık olarak TEİAŞ belirlenir.
  • Demineralize su hazırlama otomasyonu.
  • Kondens suyu hazırlama otomasyonu.
  • Atık su arıtma otomasyonu.
 xc