Yazılım

Image 04

Maestro Üretim Veri Toplama ve Raporlama Programı

Maestro Veri Toplama Sistemi; yüksek teknolojik araçları kullanarak makinalarınızdan analog ve dijital verileri toplayan, bu verileri online olarak gösteren ve veri tabanına kaydeden, analizler ve raporlar hazırlayan gelişmiş bir veri toplama sistemidir.

Sahadan Veri Toplama işlemi kendi geliştirdiğimiz MaestroPro cihazlarla veya mevcut otomasyon sisteminiz üzerinden OPC server aracılığı ile gerçekleşebilir.

Toplanan bu veriler anlık olaran üretim ekranlarında görüntülenebilir ayrıca analiz ve raporlama amaçlı veritabanına kaydedilir.

Kaydedilen veriler üzerinden;

  • Üretim Adetleri,fire,kalan adet bilgileri,
  • Duruş Analizi,
  • Makina verimliği,
  • Operatör verimliliği,
  • İşleme özgü özel bilgiler
  • Sıcaklık, basınç , hız, devir vb.

Bu veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonuçu işletmelerde performans artışı,maliyetlerde düşüş ve kalite de artış sağlanabilmektedir.

İstenilen raporlar anlık olarak veya otomatik olarak hazırlanıp istenildiği takirde email olarak sunulabilir.

Ayrıca opsiyonel olarak tablet bilgisayarlardan takip edilebilir.

Maestro ile toplanan veriler SAP ,ERP sistemlerine entegre edilebilir.